От днес Българският червен кръст ще раздава втория транш храни на социално слаби лица по програма „Благотворителност" за 2010 г. Закупените по програмата хранителни продукти вече се доставят до 26-те областни склада на БЧК в цялата страна.

През 2010 г. по програмата, прилагана от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, трябва да бъдат раздадени храни за над 16.7 млн. лв. на над 258 000 души. Сред продуктите са брашно, ориз, захар, макарони, спагети и обикновени бисквити.

Програма "Благотворителност" на ЕС действа в България от три години и тя е насочена към подпомагане на лица в неравностойно положение. Нейн партньор и през 2010 г. по нея е БЧК, който по предварително утвърдени списъци има ангажимент да извърши крайните доставки на храни до социално слабите.

Продуктите се раздават на три транша. Право да ги получават имат лица в неравностойно положение, които отговарят на критериите за получаване на енергийни помощи за отоплителен сезон 2009-2010. Програмата се прилага със сътрудничеството на Агенцията за социално подпомагане и РИОКОЗ.