Повечето права на пациентите у нас не се зачитат, заяви председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, цитиран от БТА. Той заедно с представители на неправителствени организации представи проекта "Защита на правата в здравеопазването. Помощ за граждани, пациенти и лекари".     

Кацаров даде пример с правото на информирано съгласие на пациентите, което съществува у нас от две-три години. Според закона, при оперативна интервенция пациентът трябва да даде писменото си съгласие, но той трябва и да получи информация за видовете оперативна намеса и как те биха се отразили на неговото здраве. Сега в нашите болници пациентите се подписват под този документ без да получат подобна информация, посочи Стойчо Кацаров.

По думите му правото на пациентите да се откажат от реанимация в определена ситуация изобщо не е описано в българското законодателство. Кацаров смята, че трябва да се даде отговор на въпроса дали пациентите имат право да се отказват от реанимация.

Според председателя на Центъра за защита правата в здравеопазването у нас не се прилага и правото на пациента за второ лекарско мнение при дадено заболяване. Не е регламентиран и въпросът с листите на чакащи пациенти с различни заболявания в болниците и в Министерството на здравеопазването, каза Кацаров.

Той заяви, че целта на проекта е да информира повече пациенти и лекари с правата в здравеопазването, както и с необходимостта от тяхното прилагане.  

По проекта ще бъде създаден сайт, на който ще може да се намери информация за най-често срещаните нарушения на правата на гражданите в здравеопазването. С електронна поща ще може да се отговаря на конкретни въпроси, свързани с правата в здравеопазването в рамките на осем часа - във всеки работен ден.

В центъра и по телефона към него ще може да се получава безплатна консултация за правата в здравеопазването. Ще бъдат отпечатани първоначално и около 20 000 листовки с най-честите проблеми с правата на пациентите, съобщи Стойчо Кацаров.