Ще се изпразнят ли заведенията, ако се въведе пълна забрана за пушене?