Заведенията по морето укриват данъци. Това е най-честото нарушение, което констатират проверките на НАП в разгара на сезона. За по-малко от седмица са проверени повече от 150 обекта и са съставени десетки актове.

Дори постоянните инспекции на данъчните обаче все още не могат да превъзпитат собствениците на много заведения. Голяма част от тях избягват да дават касови бележки. Това е и причината при проверките касовата наличност да не отговаря на отчетения оборот в апарата.

До 10 000 лева е глобата за манипулиране на оборотите.

Заедно с НАП в заведенията обикалят и проверяващи от Инспекцията по труда. Те също не останаха без работа и засякоха 45 души, работещи без трудов договор.