Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие днес национална среща "Детство за всички", съобщиха от пресцентъра на министерството.

Срещата е от 11:30 часа и е в рамките на Европейската година на борбата с бедността и със социалното изключване.

Ще присъстват 100 деца от домовете за деца, лишени от родителски грижи в страната, деца от Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, представители на държавни институции, на местната власт, социалните партньори, неправителствени организации и други.

На срещата децата ще бъдат информирани за техните основни права, както и ще се запознаят с избрани творби от националния конкурс за есе, организиран в рамките на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване. В дискусия на тема "Въпроси и отговори" те ще имат възможност да задават въпроси и да формулират свои послания. Националната среща ще продължи и на следващия ден, 11 септември 2010 г.