Незаконно предприятие за преработка на месо е било разкрито от Българска агенция по безопасност на храните. Проверката е извършена с представители на икономическа полиция.

Официално предприятието е било спряно от експлоатация. В хладилните камери на обекта обаче експертите намират 4898 кг. замразени храни и суровини от животински произход, поставени при неправилен температурен режим и с изтекъл срок на годност.

Продуктите са собственост на фирма, която има сключен договор за наем на хладилните камери с фирмата собственик на обекта. Замразените храни са бракувани и ще бъдат унищожени на екарисаж.

Съставен е Акт за установяване на административно нарушение. За случая ще бъде информирана прокуратурата.