Президентът Георги Първанов завърши двудневното си официално посещение в Македония. Той стана първият български държавен глава, говорил пред парламента в Скопие.

В речта си Георги Първанов изтъкна, че утвърждаването на държавността и териториалната цялост на Македония, на стабилността на политическата и икономическата обстановка в нея, както и нейното международно признание, са гаранция срещу възобновяването на историческите противоборства около съдбата на съседната ни страна.