Президентът Георги Първанов ще изнесе публична лекция на тема: "Външно-политическите приоритети на България".