Таня има 4 месечно бебе, когато то стане на 9 месеца тя ще спре да получава като майчинство 90 % от заплатата и ще започне да взема по 190 лева месечно.

Сдружението на майките настоява това обезщетение веднъж завинаги да бъде определено в Кодекса на труда като не по-малко от минималната работна заплата, която за 2008 ще бъде 220 лева. Така или иначе тези пари стигат само за мляко и памперси.

Според изчисленията на майките, плоският данък и отпадането на необлагаемия минимум ще засегне всички родители със средна работна заплата. 
 
Според същите сметки, в семейство, в което двамата родители получават по 400 лева, месечният доход ще намалее с 15 лева при едно дете и с 22 лева при две деца. Ако данъчните облекчения за деца отпаднат догодина това не може да се компенсира. 

Христина Пендичева: "Всички с брутен доход под 406 лева реално ще загубят от въвеждането на плоския данък, освен това, основният довод на правителството, че ще компенсира това с увеличение на детските е абсолютно неоснователен, защото тези родители нямат право на детски. Детски получават тези с доход под 200 лева”.

Затова майките настояват прагът за получаване на детски да се промени от 200 на 250 лева. Тези предложения са внесени в парламента и ще бъдат обсъждани при второто гласуване на бюджет 2008.