Изграждането на мощности за обработка на боклука в София е включено в индикативния списък с големите проекти за изпълнение с пари от Структурния фонд през 2007-2013 година.

В този списък са включени проектите, които изискват финансиране от над 25 милиона евро, заяви за БТА Ева Калужинска, говорителка на комисарката за регионалната политика Данута Хюбнер, в чиито отговорности влиза и управлението на Структурния фонд.

Европейската комисия направи препоръки на България по отношение на тези мощности, но изборът им си остава българско решение. Засега не е ясно какъв ще е бюджетът за изграждането им, размерът му ще зависи от предложението на софийските общински власти, добави тя.

Ако това предложение, което очакваме, отговаря на регулаторните изисквания, Европейската комисия ще бъде доволна да го проучи и да окаже подкрепа за изграждане на мощности за обработка на боклука на София, подчерта Ева Калужинска.

Колкото по-бързо, толкова по-добре, отговори тя на въпрос има ли срок за внасяне на предложението. Наистина, финансирането, за което става дума, трябва да се осъществи през периода 2007-2013 г., но предложението не трябва да се бави. Пък и обработката на боклука на София е проблем, който трябва да се реши по-бързо, каза тя.

Миналия месец Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България във връзка със "съществуването на неподходяща инфраструктура за обработка на битовите отпадъци в София".

Според правилата при такива процедури, сега от българска страна трябва да бъде даден отговор в срок от два месеца какво се прави за преодоляване на проблема. След проучване на отговора Европейската комисия ще реши дали да даде ход на следващия етап от процедурата.

България все още "произвежда" по-малко отпадъци на глава от населението от средното количество в Европейския съюз. В страната обаче боклукът масово се изхвърля на открити сметища, а мощности за обработка липсват.

Все пак трябва да се отбележи, че има напредък по отношение на ограничаването и премахването на незаконни сметища и изхвърлянето на боклуци на нерегламентирани места, каза за БТА Барбара Хелферих, говорителка на комисаря за опазването на околната среда Ставрос Димас.

Според нея през периода 2007-2013 г. на България ще бъдат отпуснати 311 милиона и 732 хиляди евро по линия на Оперативната програма по околната среда, като решаването на свързани с битовите отпадъци проблеми е приоритет в тази програма.

Средствата за изграждане на мощности за преработка на битови отпадъци в София обаче няма да се отпускат по тази програма, а от Структурния фонд.

Като припомни, че Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България заради софийския боклук, Барбара Хелферих подчерта, че в такива случаи не налагането на наказания срещу страни от Европейския съюз е цел на Комисията, а решаване на проблема, заради който е стартирана процедурата.

Ако от българска страна получим обоснован план с точни срокове за изпълнение по отношение на обработката на боклука на София, наказателната процедура може да не бъде придвижена по-нататък и да не се стигне до налагане на глоби на България, изтъкна тя.