Ще се следи за това дали са защитени интересите на туристите - дали предлаганите условия отговарят на категорията на обектите и има ли разлика в цените за български и чуждестранни потребители.

Поводът за проверките е стартът на предстоящия сезон и празниците в последния месец на годината, които все повече хора посрещат извън дома- в хотели, вили и различни заведения. Понякога дори след организирани екскурзии се случва да има оплаквания, клиентите да получават по-малко от това, за което са платили.

За да са по-малко недоволните, инспекторите започват интензивни проверки в ресторанти и хотели.

Любомир Палаханов, Комисия за защита на потребителите-Благоевград: "Ще проверяваме наличие на категоризация на обектите за настаняване и хранене и също така, и съответствието на тази категоризация”.

Ще се проверява и за обявяването на различни цени за българи и чужденци, което е изрично забранено в закона.

Любомир Палаханов, Комисия за защита на потребителите-Благоевград: "По закон трябва заведенията за хранене и развлечение да имат ценоразписи на български език, на чужд език, задължително с еднакви цени за българи и чужденци”.

Георги Васев, хотелиер: "Още миналата година ние направихме така, че, тоест уеднаквихме цените, и направихме така, че цените за чужденци и за българи да бъдат еднакви, тоест, съобразихме се с буквите на закона”.

Проверките на Комисията за защита на потребителите ще обхващат и дали в менютата са отбелязани цените на предлаганите продукти и техния грамаж, и дали обявеното отговаря на реално предлаганото. Ще бъдат инспектирани и туроператорите относно условията на договорите, които предлагат на клиентите си.