С тази услуга българските абонати също ще могат да сменят компанията оператор с право да запазят действащия им в момента GSM-номер и кода на мобилната мрежа.

Операторите трябва да представят подписана от тях процедура за преносимост на номерата до 20 септември.

Тази услуга трябваше да бъде достъпна в България още от януари месец, но трите компании все още уточняват условията, при които ще става прехвърлянето.

МобилТел, ГлоБул и Вивател все още преговарят за таксите, които приемащият оператор трябва да плати за прехвърлянето на абонатите.

Все още няма яснота и дали самият абонат също ще бъде натоварен да плати такса за смяна на мрежата и за резервирането на сегашния си номер.

Еврорегламентът не позволява абонатите длъжници да извършат прехвърляне към друга мобилна мрежа с настоящия номер, докато не си платят сметките.