Според ръководството на тотализатора, признанията на бившата заместник-финансова директорка дават основания да се търси наказателна отговорност за финансови злоупотреби и, на второ място - за неправомерно разпространена служебна и класифицирана информация.

В същото време, изпълнителният директор на тотото Иван Иванов каза, че ще заведе другите три съдебни иска. Чрез съда, той ще потърси възстановяване на сумата от 143 хиляди лева - толкова, колкото струва компрометираната от Димитрова и по този начин вече не използваема сфера на тотото. Освен това, ще заведе срещу нея дело за клевета и уронване престижа на тотото, както и за нанесени материални щети и пропуснати ползи.