Разкопките, правени през годините в Червен, разположен на недостъпни скални ридове край река Лом, доказват, че той има всички характерни белези на големите градове от Средновековието.

Стоян Йорданов, археолог в Исторически музей Русе: "Това, което разкопаваме тази година вероятно ще допълни знанията ни, защото, оказва се, че разкриваме един занаятчийски квартал - останки от занаятчийски работилници. Намерихме вече една керамична пещ. Изгорял е целият квартал - все още е трудно да се датира този пожар"

Английски студенти по археология, дошли у нас по програма за университетски обмен имаха късмета да разкрият нови факти от живота на средновековният град

Мингър, Лондонски университет: "Те са от 14 век - керамични изделия, които току-що извадих. Мисля, че може би в тях са държали плодове."

Ребека, Бристолски университет: "За първи път имам възможността да разкопавам сграда. Тук има две. Интересно е, когато историята излиза първо пред теб"

През 14-ти век Червен израства като един от най-значимите градски центрове по времето на Втората Българска държава. Селището е пазено от здрава крепостна стена, подсилена с бойни кули и бастиони. Градът е бил важен административен и духовен център, за което говорят откритите там обществени сгради и повече от 10 църкви

Червен е бил изцяло разрушен по време на османското нашествие през 1388година ,след което запада