На Моста на влюбените до НДК е представена фотографската изложба „Сценичният костюм като субект”. Автор на проекта е Мира Каланова, а в него участват и Елица Георгиева, Виржиния Додова, Марина Додова и Петя Стойкова.

През последното десетилетие у нас не се е появявала изложба, която да насочи вниманието на публиката към костюмографите и тяхната авторска работа, посочват организаторите. Синкретичният характер на театъра като изкуство предполага театралния костюм да бъде създаван, подчинявайки се на идеите и целите на конкретното представление.

В същото време театралният костюм сам по себе си често носи незаличимо силен авторски подход, който му придава качества, простиращи се отвъд границите на спектакъла, за който е създаден и които му позволяват да бъде разглеждан като отделен, независим обект.

Именно този поглед към костюма провокира идеята за фотографска изложба, чрез която на публиката, както професионалната, така и на любителите на театралното изкуство, да бъдат представени поредица от авторски костюми, които са реализирани в различни театрални спектакли.

Целта на изложбата е да провокира интерес към качествата и посланията на костюма в театъра, които често остават не докарай разкрити; да фокусира цялото внимание върху костюма, върху неговите специфични качества – линия, детайли, материи, аксесоари и така да го приближи максимално близо до зрителя.

Авторите на идеята смятат, че тази гледна точка към сценичния костюм ще го превърне в образ - субект и неговата многослойна функционална, театрална образност ще се превърне в център. Именно с тази цел костюмите се изнасят от контекста, в който са създадени - спектакъла, и им се дава възможност за друг вид съществуване в нова среда и с ново визуално и концептуално послание.