За посещението на папа Йоан Павел Втори в България се изработва специален олтар, амвон и трон. Десетина дърводелци работят усилено от два месеца, тъй като папските атрибути трябва да са готови до десети май.
Г
лавата на Римокатолическата църква ще бъде в Пловдив на 26 май.