Премахването на визите за дипломатически паспорти ще допринесе за облекчаване на контактите между България и Япония и за по-нататъшното развитие на традиционните приятелски отношения между двете държави.