Микропроектът "От социално подпомагане до заетост", който ще бъде представен за одобрение на Министерството на труда и социалната политика, предвижда осигуряване на работни места за хиляда безработни в Софийска област до края на годината. Той беше обсъден на учредената вчера Комисия по заетостта към Областния съвет за регионално развитие. Освен намаляване на безработицата се очаква и облекчаване на общинските бюджети, тъй като ще бъдат ангажирани хора, които в момента получават социални помощи.

До края на месец май ще бъде приета регионална програма за заетост на Софийска област за периода 2003 - 2005 г.