17, 5% е намалението за международните разговори.
Месечният абонамент за телефонен пост се увеличава с 1, 50 лв. Българската телекомункационна компания предлага празнични цени за някои услуги.

През май БТК ще разкрива телефонни постове на по-ниски цени. Ако подадете заявление през следващия месец, цената на услугата ще бъде 50 лева. Заявленията започват да се приемат след великденските празници - от 7 май. В местата, където има т. нар. "лист на чакащите" за разкриване на постове, тези услуги няма да се предлагат.

В момента разкриването на телефонен пост е 100 лева.
Постовете, закрити от началото на годината, ще бъдат възстановени безплатно, но само ако абонатите са уредили задълженията си.

Горещата телефонна линия на БТК продължава да работи. От цялата страна може да се обаждате на телефон 95 33333, в случай на проблем с обслужването или ако имате въпроси към компанията.