Съвещанието ще бъде открито от заместник-министъра на земеделието и горите Меглена Плугчиева.

Една от темите ще бъдат проблемите с незаконната сеч и бракониерството на територията на регионалните управления на горите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и София. Ще бъдат обсъдени и мерките за подобряване на охраната на горския фонд и по-доброто взаимодействие между институциите. Сред участниците са заместник-главният прокурор при Върховната административна прокуратура Цони Цонев, директорът на Национална служба "Жандармерия" полк. Живко Живков, Лили Велинова от направление "Икономическа политика" към национална служба "Полиция", както и областните управители на Благоевград Пазарджик, Пловдив, Смолян.