В София днес се открива кръгла маса по въпросите на насилствената проституция и трафика на жени и момичета. Очаква се във форума да вземат участие представители на министерствата на вътрешните и външните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика, на Държавната агенция за младежта и спорта. В кръглата маса ще се включат също от неправителствената организация "Ла страда" и журналисти, които работят по проблема.