Намаляване на най-ниската ставка на Данък общ доход, забавяне темпа на нарастване на личната осигурителна вноска и облекчаване на лицензионните режими са част от мерките за увеличението на реалните доходи на населението на Министерството на труда и социалната политика.
Социалното министерство предвижда през 2005 г. средната работна заплата в страната, която сега е 268 лв., да достигне 350 лв. До 2005 г., според министър Шулева, е възможно ръстът на реалните доходи да достигне 15%-20%.

Социалното министерство предлага до 2005 година да се намали и минималната данъчна ставка на 10% за най-ниските доходи и още да се забави темпът на увеличението на личната осигурителната вноска, като съотношението на вноските между работодател и осигурен 75 към 25 да се запази през 2003 г. и 2004 г. А през следващите две години /2005 г. и 2006 г./ съотношението да стане 70 към 30.