Днес е Връбница. Празникът се чества в неделята преди Възкресение, за да припомни тържественото влизане на Христос в Ерусалим в дните преди еврейската Пасха.

Според Евангелието, Христос влязъл в Ерусалим на магаре. Вярващите го посрещнали като разстлали пред него дрехите си и клонки от маслина. Оттук идва и обичаят на Връбница вярващите да влизат в храма с върбови клонки.

На Връбница свещениците осветяват в църквата върбови клонки. Осветената върба закриля и предпазва от злини. Върбовото клонче е знамение на победата над смъртта и знамение на възкресението.