Сорса ще коментира постиженията на МВФ в България през последните години и плановете на Фонда за 2002 г.
Тя ще изложи вижданията си относно ролята на МВФ за подобряването на инвестиционния климат в България.