У нас нови, по-здрави, противоземетръсни конструкции се правят през последните 25 години, след голямото земетресение в Свищов.

Според специалистите, макар и на пределна възраст, панелните жилища са едни от най-надежните при земетресение.