Народните представители приеха Закона за класифицираната информация. Досиетата официално се определят като държавна тайна.
Вероятно ще се променят и лустрационните текстове в Закона за радиото и телевизията.

Засекретяват се три категории данни - тези, които засягат отбраната на страната, външната политика и вътрешна сигурност и икономическата политика.
Секретни ще бъдат документите за стратегически правителствени поръчки. Международните и финансови договори също остават в тайна. Условието е една от страните да поиска засекретяване или да се докаже, че разкритията ще повлияят на преговорите. Така правителството получи правото да не оповестява договори като този с "Краун Ейджънтс".

Държавна тайна е личният състав на службите за сигурност и обществен ред.

Депутатите одобриха и въпросник за кандидатите за достъп до тайните. С него се цели да се установи отговаря ли проучваното лице на критериите за надеждност. За да се работи със секретни материали, трябва да се предоставят данни за родители, съпрузи, за лица, с които лицето живеете, за хазяи. Има въпроси за психическо заболяване, дългове, доходи.

Заместник-председателят на ПГ на НДСВ, Владимир Дончев, обясни, че "при отказ на лицето от проучване, събраната информация незабавно се унищожава т.е. няма никаква опасност, тя да бъде използвана против лицето".