Възнаграждението им ще бъде различно в зависимост от това дали работят в старчески дом или в болнични заведения. От 1992 година е в сила спогодбата между България и Германия за заетост на работници, с цел разширяване на професионалните и езиковите им познания. Днес и утре кандидатките за работа в Германия ще се явят на събеседване в Агенцията по заетостта.

Досега са одобрени 73 медицински сестри. Те отговарят на изискванията от немска страна - възраст до 35 години, професионално образование с общ профил и трудов стаж по специалността минимум година и половина. На интервюто кандидатките трябва да покажат много добри познания по немски език. В началото на юни ще има ново събеседване. Документите първо се подават в бюрата по труда по местоживеене.

Набирането на медицински сестри за работа в Германия продължава. Следващото интервю е в периода 3 - 7 юни, като новият момент е, че документи вече могат да подават освен медицински сестри общ профил и детски медицински сестри. Кандидатите трябва да подготвят документи по германски образци, които се предоставят в бюрата по труда.

Голям интерес се проявява към медицински сестри с опит в операционната зала. Договорите са по условията на германското трудово законодателство. На германския пазар в момента се търсят и рехабилитатори, строителни работници и професии в областта на хотелиерството и ресторантьорството.

В края на май и през септември ще има събеседване с медицински сестри, кандидатки за работа в Швейцария. За тях има допълнително изискване вече да са работили в Германия по условията на спогодбата от 1992 година.