Според организацията, растежът ще бъде съпроводен с намаляваща инфлация и редукция на дефицита по текущата сметка. Констатацията на МВФ е, че повечето от страните кандидатки за членство в Европейския съюз, продължават да поддържат висок дефицит по текущата сметка, което е потенциален източник на уязвимост.