Досега законът изрично забраняваше на работещите в здравеопазването, енергетиката и съобщенията да стачкуват ефективно. Служителите имаха право да протестират само символично. Така например лекарите протестираха като носеха отличителни ленти или като участваха в митинги по време на почивката си.

Д-р Хасан Адемов: "При спазване на определените процедури, разписани в закона, а те са много подробно разписани, може да се достигне до ефективни стачни действия. Пак повтарям - при спазването на определени условия, които са свързани с гарантиране на живота и здравето на всички български граждани".

При стачка на лекарите е необходимо да бъде гарантирана спешната или неотложна медицинска помощ, а при стачка в енергетиката, не трябва да бъдат застрашени производството и доставките на ток и газ. Работниците и работодателите ще трябва да подписват споразумение за това. Ако не постигнат съгласие, спорът ще решава арбитраж в седемдневен срок.