Това съобщи Ефрем Радев, програмен директор към фондация "Ресурсен център" на съвещание по проблемите на адаптацията на кадрови военни, които ще бъдат съкратени от армията.

Закрити вече поделения в Разград, Варна, Сливен и Благоевград ще бъдат преустроени в цехове за унищожаване на снети от въоръжение боеприпаси. Част от базите ще бъдат пригодени за селскостопански бизнес и социални дейности, в които ще бъдат назначени съкратени военнослужещи. Преди да бъдат реализирани след няколко месеца, проектите ще минат за одобрение при експерти на НАТО. Сега основната тежест върху социалната адаптация на съкратените военни се поема от Министерството на отбраната и неправителствените организации.

Шестмесечният срок на предизвестията за съкращения от армията, връчени на 3 000 военнослужащи през септември миналата година, изтича на 15 май, а в средата на юни се очаква да бъдат връчени предизвестия за съкращения на нови 6 000 военнослужащи, от които 2 500 офицери.