Все още мазни петна в малки количества и с малка плътност продължават да навлизат в акваторията на Дунав при българския участък на река Тимок, съобщиха от видинската управа. Оттам предполагат, че още седмица в реката ще продължи да тече мръсна вода.

Екипите на Гражданската защита, които проверяват засегнатите зони, описват и регистрират замърсените места с отложените по тях наноси от петролни продукти. Освен това обстойно се преглеждат и кладенците за питейна вода. Атомната централа в Козлодуй не е застрашена, въпреки че става дума за опасно аварийно положение, твърдят от екоминистерството. По техни данни, в зависимост от речния участък, в който преминава, нефтеното петно е дълго около20-30 километра.

“Ако се разпадне, нищо не можем да направим, защото няма да го виждаме, но ако се движи плътно, както е сега, ние имаме един нефтосъбирач, който беше в района на Силистра, пътува един ден и то придвижихме да Русе и сега се взима решение, къде могат да се разгърнат тези съоръжения. Това са нефтосъбирач, тласкач, шлепове, съоръжения, което може би ще спре трафика по Дунава за известно време. Това, което се събере в загражденията, ще се изпомпа от нефтосъбирача и след това ще се закара за оползотворяване.”

Николай Кенанов каза още, че няма официална информация за източника на замърсяването, но се предполага, че то е предизвикано от изтичане на петролни продукти при сръбския град Прахово. Междувременно стана ясно, че румънската страна е готова за общи действия с българската за ограничаване на щетите от замърсяването.