Експертният оглед се финансира от Международния фонд за световните паметници на културата, тъй като България не може да отдели необходимите средства. Резултатите ще се ползват за изработване на проект за консервация и укрепване на скалните църкви.

В скалите над Русенски Лом има повече от триста изкуствени помещения. Над четиридесет от тях са ползвани за черкви и манастири. Съществуват следи, че техният брой е бил най-малко два пъти повече.