Конференцията е двудневна и се организира от Института за литература при БАН, съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийски университет, с подкрепата на Германското посолство и Гьоте институт. Германисти и българисти ще изнесат над двадесет доклада за живота и творчеството на Теодор Траянов, смятан за един от основоположниците на българския символизъм.