Данните са достъпни от днес в Интернет-страницата на Министерството на образованието.

Университетски преподавател изнася лекции едновременно в 7 висши училища в различни градове в страната. Така при академична година от 200 часа, лекторът има над 4 хиляди часа. Това поставя под съмнение качеството на обучение,коментират университетски преподаватели.

Случаят става ясен от новия електронен регистър на академичния състав в българските университети.
От агенцията по акредитация вече по-лесно ще следят нередностите във висшите училища.
Ако мен са ме ползвали за нуждите на акредитацията в СУ, а аз преподавам в още 2-3 университета, другите не би трябвало да ме ползват при акредитирането. Тук трябва да се въведе ред, защото в момента ред няма.

Вторият регистър-на студентите и докторантите, е достъпен за всички. Информацията ще се актуализира всеки семестър.

Въз основа на този регистър след не много време ние ще направим регистър на всички дипломи за висшето образование в България и ако едно лице не е присъствало поне 3 години в този регистър, ще има проблем с получаването на диплома.

Третият регистър е за легализираните дипломи, издадени от чужди висши училища.

До края на годината ще е готова още една електронна база данни- на дипломите за завършено средно образование.

В края на първата година от управлението си просветният министър получи от премиера годишна оценка за работата си- отличен 5.60.

Пълно шест просветният министър е изкарал по политически ПР, музика и гмуркане. Много добра е оценката му за образователната реформа. Петица има по политическо поведение, но цитирам:" с изключение на поведението при първия опит за съставяне на превителство в 40 НС".