“Пътнически превози-Перник” е наследник на държавния превозвач в града. През последните шест години обслужва пътниците като частна фирма. През юни фирмата печели конкурс за девет градски и крайградски линии. Няколко дни по-късно загубилите фирми обжалват това решение. По силата на това обжалване кметът на града сключва с тях временни договори. По-късно областния управител ги отменя.

В петък областният управител издава заповед, с която отменя 6 месечните договори на новите превозвачи. Според него докато трае обжалването, градът трябва да се обслужва от старите фирми.
Според кмета на община Перник пък “Пътнически превози” са нарушили конкурсните правила. При така направеното класиране е налице дублиране на автобусите и те не мога да обслужват едновременно 2 или 3 линии.

Така новите превозвачи са с прекратени договори, а спечелилите конкурса все още не са сключили такива. При тази ситуация не се знае дали утре в Перник ще има градски транспорт.