През изминалата седмица "Софийска вода" и столичната община сигнализираха за незаконно строителство в рамките на вододайната зона на язовира, където всякаква човешка дейност е забранена.

Днес последва отговорът на собствениците на имоти.

Те упрекват "Софийска вода", че иска незаконно да разшири санитарно-охранителната зона около водосбора на София.

Адвокатът на частниците Иво Иванов твърди, че разполага с карти, от които се вижда, че претенциите на водния концесионер надхвърлят законната хиляда-метрова охранителна зона със 700 метра. Утре собствениците на землища ще основат сдружение.

Проверката на общината и строителната инспекция по случая трябва да завърши до края на септември.