Наднормена концентрация на олово е установена при тринадесет деца, като при 10-годишна ученичка от училище "Христо Ботев" тя е била двойно над пределно допустимата.
В кръвта на нито едно от децата не е открит кадмий над критичните норми.
Намаление на оловото и кадмия в кръвта е отчетено в сравнение с 1991 година.