Всички домакинства, които изразходват месечно 75 кв/часа дневна и 50кв/часа нощна електроенергия ще плащат по сегашните цени. Новото увеличение е за ползваното над тези лимити електричеството.

Лимитът за плащане на парно по сегашните цени, без новото увеличение, е 450 кв/часа месечно за хората с топломери.