Изводът е на базата на изследване сред работещи в страната компании. Въпреки това в доклада се прави изводът, че корупцията в Източна Европа остава далеч по-висока, отколкото в западната част на континента.