Рекордно високи са и температурите на водата в реката.

По малко от два месеца след последните наводнения край Видин и рекордните нива от над 7 метра, сега реката е дълбока едва около 2 метра. И продължава да спада. Голяма част от залетите преди два месеца участъци, край видинския бряг, вече са превърнати в плажове. В средата на реката вече дори има малки острови, където хората опъват палатки.

Ниското ниво на реката през горещия юли е нещо обичайно, смятат местните хора.
Там където Дунав се е отдръпнал са останали заблатени площи пълни с риба. Ниското ниво не е опасно за рибата в реката, казват въдичарите.

Ниското ниво на реката се използва за довършване на дигата край Гребната база на Видин, където сега текат усилени строителни работи.