Една от причините за отклонението е силният контрол по българските граници. Това са изводи на полицейските и митническите експерти от Регионалния център за борба с трансграничната престъпност за Югоизточна Европа.

Конкретни действия и мерки срещу международните наркогрупировки обсъжда в Букурещ работна група, председателствана от България. Там са директорът на НСБОП полковник Румен Миланов и главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов.