Повече от 2 милиона от посетителите са се изкачили до стъкления купол на сградата, който е издигнат по проект на известния архитект Норман Фостър. 670 хиляди души са участвали в организираните в германския парламент дискусии и информационни прояви.