Според специалистите намаляването на незаетите е заради преференциите, които се дадоха на работодателите за откриване на нови работни места.

17 процента и половина от хората в работоспособна възраст в България са безработни, показват данните на Агенцията по заетостта. За последната година броят на безработните в страната е намалял с около 35 хиляди.

Най-лесно се намира работа в София град, където едва около 5 процента от хората са без работа. Най-висока безработица е регистрирана в Търговишка област - над 17 процента. Повече от половината от безработните са жени.
Младежите до 29 години също трудно си намират работа.

По официални данни съкратените от промешлените предприятия са били над 13 хиляди души, като в същото време в края на март има регистрирани над 13 500 незаети работни места. През месец март за всяко новооткрито работно място са се конкурирали средно по 23-ма души.