Това е позицията на председателя на специализираната парламентарна комисията Пламен Ранчев. Тезата му е подкрепена и от депутатите на БСП. Вчера беше удължен с две седмици срока, в който комисията трябва да се произнесе окончателно по въпроса.