Националният годишен доклад на България до Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании ще бъде приет днес на заседанието на Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет.
На заседанието ще бъде приет и План за действие за изграждане на информационна система за наркотиците. Ще бъдат представени и модели за изграждане на Национално координиращо звено.