Заместник-председателят на Съюза на юристите Димитър Гочев информира, че във връзка с празника се учредява награда за журналисти, най-добре отразяващи темата за правосъдието и съдебната система. Наградата ще включва почетен знак на СЮБ и парично поощрение.


Датата на празника е определена по инициатива на Съюза на юристите в България и с решение на Министерски съвет от 12 март 1991 година.

16-ти април е денят, в който през 1879 година е приета Търновската Конституция. През 1991 година този ден е определен и за професионален празник на българските юристи. Тогава е отменено решението на Министерския съвет за празнуването на 4 декември за ден на Конституцията и юриста.