Ако декларацията се подаде след изтичането на крайния срок, тоест от утре, предвидената в закона глоба е до 500 лева. В същият размер е санкцията ако данъчните разкрият, че не сте подали декларация, а е трябвало. За деклариране на неверни данни, които ще доведат до намаляване на данъка или освобождаване от плащане глобата е до 1000 лева. При повторно нарушение санкциите стават двойни съответно до 1000 и до 2000 лева.

От подаването на декларацията започва да тече 30-дневният срок, в който трябва да платите данъка. Има три начина за плащане. В брой на касата на данъчната служба. С пощенски запис за данъчно плащане по сметка на данъчната служба или по банков път. След изтичането на 30-дневния срок данакът се събира заедно със законната лиха за всеки ден закъснение. Годишният размер на законната лихва е основният лихвен процента на БНБ за периода, увеличен с 10 пункта. Основната лихва на БНБ през последните месеци е между 4 и половина и 5 процента.

Дневният размер на законната лихва е 1/360 част от годишния размер. Тоест при дължим данък от 1000 лева, дневната лихва е по-малко от 50 стотинки. Давността за укрити данъци е 5 години.


Данъчните служби  приемаха днес декларации от осем часа сутринта до седем часа вечерта, без обедна почивка.

Данъчните декларации, подадени от началото на годината до края на работния ден вчера, са били около 650 хиляди съобщиха от Главната данъчна дирекция. В събота и неделя са подадени 13 хиляди декларации за доходите през 2001 година, а подадените днес се очаква да бъдат още толкова. Според данъчните броят на изрядните данъкоплатци през тази година ще бъде по-голям в сравнение с миналата. За цялата минала година са подадени 698 хиляди и 100 декларации, включително и изпратените по пощата.