От днес Варненските браншови организации започват проект за обучение на ръководни туристически кадри. Не достигат кадри с английски език. Особено голям дефицит се очертава при екскурзоводите. Според специалистите няма държавна политика, която да обезпечи сектора. Обучението ще бъде в три модула - фирмено управление, фирмени стратегии и управление на човешките ресурси.

Финансирането е осигурено по програма ФАР. В обучението ще бъдат включени над 150 специалисти от Североизточния район за развитие. Заради световното първенство по футбол се очаква броят на туристите през юни да бъде ограничен, но загубите на бранша ще бъдат компенсирани през следващите летни месеци, се надяват от бранша.