Целта е оптимизация на училищната мрежа. Родители и учители казват, че изборът на общината, кои учебни заведения да бъдат закрити, е некомпетентен.

С решение на Общинския съвет, от следващата учебна години - 4 училища в града и 4 от околните села се закриват.
Триста деветдесет и пет лева струва издръжката на един ученик в селата, наполовина - в града. Въпреки това половината от училищата, които ще бъдат закрити са градски. Сред тях е Основно училище Климент Охридски.
Желаещите да учат в "Климент Охридски" са повече от капацитета на училището. Затова и издръжката на един ученик там е ниска.

Ако решението на Общинския съвет бъде одобрено от министерството, 60 учители и помощен персонал стават излишни.

От вчера в посочените за закриване училища тече проверка на Инспектората по образованието. Те са последният орган който ще спаси или закрие училищата.