Корабът е заседнал на около два километра от западния бряг на Индия, близо до Рок айлънд. Той е бил натоварен с около 650 тона гориво, 50 тона от които вече са се излели в океана. Усилията на бреговата охрана са насочени към ограничаване на разлива и пораженията върху околната среда.

На борда са се качили няколко души, за да опитат да спрат изтичането на горивото. Корабът е ограден със специални плаващи бариери. В същото време силните дъждове затрудняват разтоварването на горивото от кораба и помагат за разпространяването на петролното петно в океана. Местните хора казват, че петролът вече е достигнал брега.